tirsdag 24. januar 2012


Mine kompetansemålene for digital kompetanse definert i planen for mitt programområde/fag sier som følger:Å kunne bruke digitale verktøy

i bygg- og anleggsteknikk innebærer å ta det i bruk innenfor planlegging, produksjon, dokumentasjon og kommunikasjon. Anvendelse av digitale verktøy omfatter bruk av digitale måleverktøy, beregninger, tegning, billedbehandling og føring av sjekklister knyttet til kvalitetssikring.

 Fra utdanningsdirektoratet


Som dere da skjønner jobber jeg da innenfor bygg og anleggsteknikk. Jeg er aktiv bruker av digitalt verktøy ovenfor mine elever. Jeg ser på dette som en kjempe stor ressurs for meg og ikke minst elevene. Elevene liker å jobbe med pc.

Jeg har forskjellige programområder jeg bruker dette, oppsummerer litt kort.Prosjekt til fordypning:

Elevene er ute i det praktiske liv, altså jobber med ulike fag i bedrifter. De fører logg fra hver dag de er ute på en bedrift. Dette kan være alt fra en liten tekst til bilder og filmer de tar der ute. Det er obligatorisk og levere de til meg på ITS.

Det er spennende og lese logger, de er flinke til og ta bilder og forklarer kort hva de har gjort den dagen. Det vil si at de reflekterer godt om hva de da har gjort.

Fordel for meg med dette er at jeg kan følge med på hva som skjer der ute, noen ganger kommer det opp noen ting på loggene som jeg har ønsket og vite mere om.

Dette kan være produkter som er nye eller andre metoder og utføre jobben på.

Loggene er også et godt grunnlag til å bruke i vurdering til 1 termin og 2 termin.Produksjon:

Vi har 24 fagområder som elevene skal lære litt om. Vg1 er en smakebit av noe de kan velge på vg2. Innenfor digitalt verktøy kan det variere mye i forhold til hvilke fag jeg underviser i. Noen fag er det lett og bruke digitalt verktøy, og noen fag lar det seg mindre gjøre.Det som er helt sikkert er at ITS blir brukt i alle fag. Elevene får vurdering i alle fag på ITS, det kan være praktiske oppgaver og teoretiske oppgaver.

En oppgave som jeg hadde nå for ikke så lenge siden var å lage en presentasjon innenfor anleggsfaget. De skulle lage hver sin Power Point på ca. 5 minutter. De brukte nette, og mange lagde gode presentasjoner.  Fant bilder og videoer fra nette og sydde dette sammen. De fikk også med seg lønn og mulighet for fagbrev i dette faget. Oppgaven var egentlig ganske fri.  Synes de fikk meg seg mye bra. J

Tegning og bransjelære:

Tar for meg tegning. Tegning i dag er jo egentlig rein digital kompetanse. Vi starter med grunnleggende tegning, hvor de lærer det grunnleggende. Etter det er vi i full gang med tegneprogram. De får mange oppgaver, og skal da til slutt tegne et hus med innredning osv. Dette gjøres på elevenes PCer, med enkelte innslag fra meg på prosjektoren.


Til slutt.

Innenfor fagområdet mitt er det blitt mere og mere digitalt. Vi har fått mye dataprogrammer som kan brukes til kalkyler, tegning av komponenter, datastyrte maskiner med tilhørende programmer og mye mye mere.IKT er kommet for å bli, og det er bare og brette opp armene og hoppe i det.

:-)

Lokal tilpassing på min skole.

Det har blitt arbeidet mye med tolkning av læreplaner, og ikke minst konkretisering av dette.

Buskerud fylkeskommune opprettet såkalte nettverk hvor alle fagområdene skulle samles og jobbe med dette sammen.

Formålet var og få så lik tolkning og utarbeiding av læreplan som mulig blant de ulike fagretningene på skolene rundt i fylket Lur tanke spør du meg, hadde hver og en skole tolket planen på sin fagretning\programområde, ville det trolig variert mye på skolene rundt i samme fylke.

J J

2 kommentarer:

  1. Det høres ut som du underviser i et spennede fag med mange muligheter for kreativ bruk av IKT!

    SvarSlett
  2. Interessant å høre hvordan du bruker IKT i ditt fag, lærerikt å høre hvordan andre jobber for å utvikle bruken av IKT i undervisning og læring. Tror det er et stort ubrukt potensiale i alle fag.

    SvarSlett